Köpvillkor

Köp

Allt material är Ecoround Webbyrås egendom tills full betalning skett. När betalningen kommit in så äger kunden fulla rättigheter till materialet på dess hemsida.

Efter att kostnadsestimatet blivit godkänt av kund, så finns det en 10 dagars ram för att annulera beställningen. Avbryts beställningen efter de 10 dagarna så fakturerar vi kund 70% av kostnaden för timmarna som har lagts ned på projektet. Annulering av beställning kan endast ske efter godkännande av Ecoround Webbyrå.

kostnadsestimat

Vi reserverar oss rätten till att ändra kostnaden från estimatet som skickats till kund. Vi kommer självklart kontakta kunden och diskutera problemet ifall något sådant uppstår.

Kostnadsestimat är som sagt ett estimat. Det betyder inte att det blir det slutgiltiga priset som faktureras ut. Skiljer totalsumman alldeles för mycket så kommer kund kontaktas i förväg.

betalning

Vi fakturerar våra kunder när deras hemsidor är klara. Betalning sker till vårat bankgiro.

Ifall fler funktioner efterfrågas efter att vi presenterat hemsidan fakturerar vi kund kostnaden först för hemsidans nuvarande tillstånd. Efter denna faktura betalats påbörjar vi byggandet av de andra funktionerna som efterfrågades.

Om inget annat avtalas, så har kund 10 dagar på sig att betala fakturan.

Fakturor skickas via e-post.

Anmärkning mot faktura skall göras inom 4 dagar efter fakturadatum.

Dröjsmål

Ifall fakturan inte betalats före förfallodatum debiteras kunden en påminnelseavgift på 340kr samt dröjsmålsränta (10%).